MP
Miljöpartiet i Landstinget Dalarna

Väljarna ska rösta på Miljöpartiet de gröna i Dalarna för att klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar. Miljöpartiet de gröna bedriver ett aktivt arbete för klimatet på såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Fossil energi ska ersättas med förnybar energi. Köpa fler elbilar. Miljöer som barn vistas i ska vara giftfria. Landstinget ska minska avfallet.

 • Sjukvård och hälsa

  Jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Primärvård av god kvalité. Fortsatta insatser för kortare köer till BUP.

 • Näringsliv och företagande

  Skapa nya jobb. Stärka besöksnäringen i länet. Stödja kooperativ och småföretag, skapa förutsättningar för företagande och teknisk utveckling.

 • Trafik och infrastruktur

  Satsa på reguljär kollektivtrafik och anropsstyrd trafik. Rusta upp Dalabanan. Motverka ytterligare subventioner på flyget.

 • Övrigt

  Satsningar på kultur- och folkbildning. Skogsbruket behöver förändras så att artrikedom gynnas. Dalarnas gammelskogar behöver skyddas.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Den rödgröna ledningen där Miljöpartiet ingår har gjort ett fantastiskt bra politiskt arbete under denna mandatperiod. Vi vill gärna se fortsatt rödgrönt styre efter valet 2018.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet kan inte tänka sig styra regionen tillsammans med SD.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Kräv arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för leverantörer som lämnar anbud till landstinget
Svar:
Ganska bra förslag
Landstinget ska sälja sina tre folkhögskolor i Dalarna
Svar:
Mycket dåligt förslag
Utöka licensjakten på varg
Svar:
Mycket dåligt förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Ganska bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Mycket bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska bra förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Ganska bra förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Ganska dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket dåligt förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Kollektivtrafik
 • Psykiatri
 • Vårdcentraler/primärvård
Vilka av följande förslag för vården i Dalarna är viktigast?
 • Fler psykiatriska mottagningar
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Dalarna är viktigast?
 • All kollektivtrafik ska vara fossilfri
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • Ökad turtäthet med Dalatrafik