L
Liberalerna i Landstinget Dalarna

Det känns ofta som om vi är det enda kontinuerligt lösningsfokuserade partiet i Landstinget. Det finns nästan inga målkonflikter. Alla partier är fokuserade på vård/service efter behov som betalas av skatt. Därför gäller det att rösta på partiet som ser längre än till nästa val, som inte föreslår något som vi inte tror på själva och som håller ett stint öga på produktion och ekonomi. I Landstingsgruppen har vi kunniga och orädda personer som vågar kliva fram och driva sin linje.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Ekonomi betyder hushållning och även Landstinget Dalarna behöver hushålla. Vi står inför en kostsam period med många äldre som kommer att kräva vård.

 • Sjukvård och hälsa

  Att satsa på personalen är en av de viktigaste valfrågorna. Trivs personalen stannar de kvar och behovet av tillfällig stafettpersonal minskar.

 • Sjukvård och hälsa

  Vårdpersonal ska jobba med vård och inte administration. Vårdpersonal ska inte behöva byta jobb till en administrativ tjänst för en god löneutveckling

 • Sjukvård och hälsa

  Rätt till insulinpump för diabetes typ1-patienter och kontinuerlig mätningsutrustning. Öka användandet av ny teknik som effektiviserar vården.

 • Sjukvård och hälsa

  Rätt till insulinpump för diabetes typ1-patienter och kontinuerlig mätningsutrustning. Öka användandet av ny teknik som effektiviserar vården..

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill att Sjukvårdsalliansen ska utgöra det politiska styret efter valet 2018

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte styra med SD, Sverigedemokraterna och V, Vänsterpartiet.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej, vi har ingen avvikande uppfattning.

Kräv arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för leverantörer som lämnar anbud till landstinget
Svar:
Ganska dåligt förslag
Landstinget ska sälja sina tre folkhögskolor i Dalarna
Svar:
Ganska bra förslag
Utöka licensjakten på varg
Svar:
Ganska dåligt förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska bra förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Mycket bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska dåligt förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket bra förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Mycket bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Ganska bra förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Akutsjukvård
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Psykiatri
Vilka av följande förslag för vården i Dalarna är viktigast?
 • Lättare akutvård med öppet kvällar och helger
 • Ökad användning av ny teknik inom vården
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Dalarna är viktigast?
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • Bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta