KD
Kristdemokraterna i Landstinget Dalarna

Hälso- och sjukvården, samhällsgemenskapen och demokratin ska grundas på hänsyn – och på att varje person har ett okränkbart människovärde. Kristdemokraterna är garant för dessa värden och är partiet för vård och omsorg, Alliansens sociala röst. Det finns ett "välfärdsvek" som många i Sverige upplever med svårigheter att rekrytera vårdpersonal, långa vårdköer och psykisk ohälsa som främsta sjukskrivningsorsak. KD kommer med ett "välfärdslöfte" att satsa på vård, äldre och trygghet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Vårdcentraler med fokus på de ÄLDRE, ÄVC – med fast vårdkontakt! Ensamheten stor och ibland många sjukdomar - vård och omsorg i samarbete viktigt.

 • Sjukvård och hälsa

  NÄRAKUT i primärvården. Lättare akut vård och med öppettider även helger och kvällar, skulle underlätta för patienter att söka på på vårdcentralen.

 • Sjukvård och hälsa

  VÅRDPERSONAL – Rekrytering och kompetenshöjning är nyckeln till god vård och attraktiva arbetsmiljöer.

 • Sjukvård och hälsa

  Återinför kömiljarden från staten till landstingen för att korta köerna. Staten bör ta ett ökat ansvar för jämlik vård i Sverige.

 • Sjukvård och hälsa

  Sedan 2014 är de flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Sjukvården kan möta med fler gruppbehandlingar. Stötta även frivilligorganisationer.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Alliansstyre

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Flertalet kommun och landstingspolitiker ansåg att vi behövde samarbeta i större geografiska områden för bättre kompetens, god infrastruktur, effektivitet m m. Riksdagen stoppade denna reform.

Kräv arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för leverantörer som lämnar anbud till landstinget
Svar:
Mycket bra förslag
Landstinget ska sälja sina tre folkhögskolor i Dalarna
Svar:
Ganska bra förslag
Utöka licensjakten på varg
Svar:
Mycket bra förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket bra förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Ganska bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Ganska bra förslag
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska bra förslag
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska bra förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket bra förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Ganska bra förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Förlossningsvård
 • Akutsjukvård
Vilka av följande förslag för vården i Dalarna är viktigast?
 • Lättare akutvård med öppet kvällar och helger
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Sjukvårdsteam som ger vård i hemmet
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Dalarna är viktigast?
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden
 • Ökad turtäthet med Dalatrafik
 • Bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta