dsp
Dalarnas Sjukvårdsparti i Landstinget Dalarna

Vi är ett parti som står på patienternas sida. Vi vill att sjukvården ska vara av hög kvalitet för alla medborgare oavsett var man bor i Dalarna. Våden ska vara solidariskt finansierad via skatter och ska ges efter behov. Vi vill att alla människor ska vara trygga och få vård i rätt tid, vårdköerna måste förkortas och tillgängligheten öka. Vi är ett lokalt parti med mycket erfarenhet som kämpar för dalfolkets lokala frågor, vi styrs inte av byråkraterna i Stockholm. Vi vet vad Dalarna behöver!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Sjukvård ska vara tillgänglig för alla människor OAVSETT var i länet man bor. Vi vill ge vård i rätt tid och att väntetiderna ska minska.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Det krävs ett utvecklat samarbete mellan landstinget och kommunerna för att säkerställa god och trygg vård till de äldre som bidragit med så mycket.

 • Trafik och infrastruktur

  Goda transportmöjligheter i hela Dalarna är nödvändigt. Äldre och sjuka ska ha samma möjligheter till transport och kommunikation.

 • Näringsliv och företagande

  Underlätta och förenkla för företagare som skapar arbete och bidrar till utveckling av regionen.

 • Ekonomi och skatter

  God ekonomisk hushållning. Skattepengarna ska i första hand gå till nära och kvalitativ vård, inte till onödig byråkrati.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Dalarnas sjukvårdsparti har en styrande roll tillsammans med övriga allianspartier. Vi vill se ett maktskifte i Dalarna. Den negativa utveckling vi har sett de senaste åren måste brytas!

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill samarbeta med partier som sätter patienten i centrum. De nu styrande partierna har misskött regionen och vi vill se ett maktskifte.

Kräv arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för leverantörer som lämnar anbud till landstinget
Svar:
Ganska bra förslag
Landstinget ska sälja sina tre folkhögskolor i Dalarna
Svar:
Ganska bra förslag
Utöka licensjakten på varg
Svar:
Mycket bra förslag
Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
Svar:
Mycket bra förslag
Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
Svar:
Ganska bra förslag
Fler privata alternativ ska finnas i vården
Svar:
Mycket bra förslag
Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
Svar:
Ganska dåligt förslag
All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
Svar:
Mycket bra förslag
Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
Svar:
Mycket dåligt förslag
Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
Svar:
Mycket bra förslag
En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?
 • Förlossningsvård
 • Vårdcentraler/primärvård
 • Lokala och regionala sjukhus
Vilka av följande förslag för vården i Dalarna är viktigast?
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal
 • Ta tillbaka vårdcentraler på landsbygden
 • Återinför en ambulansstation i Rättvik
Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Dalarna är viktigast?
 • Ökad turtäthet med Dalatrafik
 • Bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta
 • Anropsstyrd busstrafik på landsbygden