Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Landstinget Dalarna

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CdspKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kräv arbetsrättsliga villkor motsvarande kollektivavtal för leverantörer som lämnar anbud till landstinget
50%
MP
V
KD
dsp
SD
S
L
C
M
Bra förslag
55 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Landstinget ska sälja sina tre folkhögskolor i Dalarna
50%
L
KD
dsp
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Utöka licensjakten på varg
50%
KD
dsp
C
M
S
MP
L
V
SD
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
KD
dsp
M
MP
L
V
C
S
SD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
KD
MP
L
V
dsp
C
SD
M
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
77 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
L
V
KD
dsp
C
SD
M
S
Bra förslag
83 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 7: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
L
V
KD
dsp
SD
M
S
C
Bra förslag
74 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
L
V
KD
C
SD
M
MP
dsp
S
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
L
V
KD
C
M
S
dsp
SD
Bra förslag
67 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
MP
L
KD
dsp
C
SD
M
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
V
KD
dsp
S
L
C
M
SD
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
MP
L
KD
dsp
C
M
V
SD
S
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
MP
L
V
KD
dsp
C
M
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
73 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
MP
L
dsp
C
SD
M
V
KD
S
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
24 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
S
MP
L
KD
dsp
C
SD
M
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
KD
dsp
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
V
dsp
C
L
KD
M
S
SD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

M
KD
L

Förlossningsvård

dsp
KD

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

S
M
SD
dsp
V

Kollektivtrafik

MP

Psykiatri

S
SD
C
V
L
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
SD
C
dsp
KD
V
L
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för vården i Dalarna är viktigast?

Lättare akutvård med öppet kvällar och helger

SD
KD
L

Ökad användning av ny teknik inom vården

S
V
L

Sjukvårdsteam som ger vård i hemmet

S
M
C
KD
V

Fler psykiatriska mottagningar

SD
MP

Ta tillbaka vårdcentraler på landsbygden

SD
C
dsp

Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal

S
M
C
dsp
KD
V
L
MP

Återinför en ambulansstation i Rättvik

M
dsp

Fråga 20: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Dalarna är viktigast?

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

S
M
C
V
MP

Anropsstyrd busstrafik på landsbygden

S
M
SD
dsp
KD
V
L
MP

Kostnadsfria buss- och tågresor för pensionärer

V

Utökad kollektivtrafik mellan Dalarna och Gävleborg

Inget parti har valt den här frågan

Bättre tillgänglighet för funktionsnedsatta

S
M
SD
dsp
KD
L

Ökad turtäthet med Dalatrafik

C
dsp
KD
MP