Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Landstinget Blekinge

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Ambulanstransporter från Sölvesborg ska alltid köras till Centralsjukhuset i Kristianstad
50%
L
C
M
S
V
KD
SD
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
M
SD
V
KD
C
S
L
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
V
L
KD
C
M
S
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
V
L
KD
C
S
M
SD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
V
L
C
M
SD
S
KD
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
L
C
M
SD
S
V
KD
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
L
KD
C
SD
S
V
M
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
L
KD
C
M
SD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
V
C
SD
S
L
KD
M
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
L
KD
C
M
V
S
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
V
L
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
57 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
C
M
SD
S
V
KD
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
L
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
54 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
C
M
SD
V
KD
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
KD
C
M
S
V
L
SD
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

SD
M
C
KD
L

Förlossningsvård

S
SD
L

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

SD
V

Kollektivtrafik

Inget parti har valt den här frågan

Psykiatri

S
M
C
KD
L
V

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
C
KD
V

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården i Blekinge är viktigast?

Inför en fast läkarkontakt för alla

S
M
C

Starta en familjecentral i varje kommun

KD
L

Tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa

S
SD
C
KD
L
V

Inrätta ett hospice i Blekinge

M
C
KD
L

Kostnadsfria besök hos tandhygienist för äldre

SD
V

Återinför en dygnet runt-akut i Karlshamn

SD
M

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Blekinge är viktigast?

Öppna fler tågstationer på landsbygden

Inget parti har valt den här frågan

Högre turtäthet i busstrafiken

S
SD
M
C
L

Sänkta priser för periodkorten

Inget parti har valt den här frågan

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

S
C
L
V

Mer anropsstyrd busstrafik på landsbygden

S
SD
C
L

Kostnadsfria resor för pensionärer

SD
KD
V