Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Vingåkers kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  MP
  Miljöpartiet
  1
  VTL
  Vingåkerspartiet - VTL
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Skär ner på den politiska organisationen i Vingåker
50%
KD
C
M
V
SD
S
MP
VTL
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
V
C
M
SD
S
MP
VTL
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
KD
V
C
SD
S
MP
M
VTL
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
V
C
M
SD
S
MP
VTL
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
V
C
SD
M
S
MP
VTL
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
M
SD
S
V
MP
C
VTL
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
V
C
M
SD
S
MP
VTL
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
KD
V
C
S
MP
VTL
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
SD
KD
C
M
S
MP
VTL
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
M
V
SD
S
MP
VTL
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
KD
V
C
SD
M
S
MP
VTL
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
M
SD
S
V
MP
VTL
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
KD
C
M
SD
MP
VTL
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
V
C
M
SD
S
MP
VTL
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
KD
C
M
SD
S
MP
VTL
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
SD
KD
C
M
S
MP
VTL
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
C
KD

Kultur och fritid

V

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

M
KD

Skola och utbildning

S
SD
M
C
V
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
M
C
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Vingåker är viktigast?

Anställ fler lärare i skolan

SD
M
C
V
KD

Alla som fyllt 85 år ska ha rätt till äldreboende

M
C

Bygg en ny sporthall i Vingåker

KD

Satsa på kulturskolan

KD

Inför pulshöjande aktivitet dagligen i skola och förskola

Inget parti har valt den här frågan

Sluta med delade turer inom äldrevården

SD
V

Bygg flera seniorboenden i ytterområdena

SD
M
C
V