Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Vimmerby kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Avskaffa ett av Vimmerbys båda heltidskommunalråd
50%
V
KD
M
SD
S
C
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 2: Nej till bygget av en förskola i VOK-skogen
50%
V
KD
SD
C
M
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Sänk kommunalskatten i Vimmerby
50%
V
KD
M
SD
C
S
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
M
SD
V
S
C
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
32 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
S
KD
SD
V
C
M
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
25 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
C
M
S
V
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
KD
SD
S
C
M
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
V
KD
S
C
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
M
SD
S
C
V
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
V
KD
S
C
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
SD
S
KD
M
C
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
M
SD
C
V
S
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
SD
KD
M
C
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
V
KD
M
SD
S
C
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
S
KD
M
C
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
V
KD
M
C
SD
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
KD
M
SD
C
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
SD
KD
M
S
C
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

C
S
SD
M
KD
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

C
S
SD
M
KD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

C
S
SD
M
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag i Vimmerbys kommun är viktigast?

Fler övervakningskameror på offentliga platser

SD

Sätt solpaneler på Vimmerbys kommunala tak

C
V

Kommunen bör byta mark med kyrkan så att bostäder kan byggas

C

Bygg fler trygghetsboenden i vår kommun

S
SD
M
KD
V

Minska barngruppernas storlek på förskolor och fritidshem

C
S
SD
M
KD
V

Bygg fler sammanhängande cykelbanor i Vimmerby

S