V
Vänsterpartiet i Vilhelmina kommun

Vänsterpartiet vill behålla skolorna, omsorgen i vår egen regi. Vi vill också satsa på förkortad arbetstid för vårdpersonal, samt att kommunalt anställda ska ha heltidstjänster. Vi vill också behålla skötsel och underhåll av vägar, vatten m.m i egen regi. Vi vill se över boendesituationen för äldre med stora vårdbehov. Många barn och unga är otrygga och upplever ohälsosam stress. Det saknas utbildad personal på många områden, och därför behövs det fler distansutbildningar.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Kommunen kan inte ensamt skapa jobb, utlokalisering av statliga myndigheter måste ske i snabbare takt. Fler utbildningsplatser inom många områden.

 • Skola och utbildning

  Antal utbildade lärare måste bli flera, studier på halvfart med bibehållen lön. Om möjligt behålla de skolor som vi har i dag. Fler praktikplatser.

 • Trafik och infrastruktur

  Folkhälsan är ett stort problem med bl.a. övervikt, VHU också ska innefatta att 30- och 70-åringar kallas till undersökningar. Fler tobaksfria ytor.

 • Demokrati och jämställdhet

  Sträva mot jämn könsfördelning på alla arbetsplatser. Bra barnomsorg på obekväm arbetstid. Uppmuntra till utbildning och personlig utveckling.

 • Miljö och klimat

  Ge markägare full ersättning för rödlistade markområden som konfiskerats av staten. Exportstopp av skogsfåglar. Satsa på inlandsbanan.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vänsterpartiet i samarbete med socialdemokraterna

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverige Demokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Oetisk avskjutning av björnstammen.

Vilhelmina kommun ska stoppa planerna på ett naturreservat i Skansnäsån
Svar:
Mycket bra förslag
Vilhelmina kommun ska bygga mobila hus i byarna
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Vilhelmina kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilhelmina kommun ska verka för att uttag av naturresurser beskattas regionalt
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Vilhelmina kommun är viktigast?
 • Vilhelminas flygplats ska byggas ut
 • Installera i fler laddstolpar för elbilar
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft