SD
Sverigedemokraterna i Vilhelmina kommun

Sverigedemokraterna i Vilhelmina är synnerligen ny i den lokala kommunpolitiken men väl beredd att axla ansvaret sittande med en majoritet för framtiden. Sverigedemokraterna i Vilhelmina vill se en positiv utveckling i Vilhelmina kommun. Med en vård och omsorg att räkna med . Nytänk inom den skolpolitiska plattformen för Vilhelminas unga. Förstärkande samband med näringsliv och satsningar i turismnäringen som gör oss till ett unikt resmål för hela världen.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Införande av jourklass system, Bevara byaskolorna. Skolbussar till by och tätort

 • Näringsliv och företagande

  Förbättrat företagsklimat. Ökat samband med näringsliv och skapa möjligheter för företag stora som små.

 • Bygga och bo

  Fortsätta byggandet och exploatering i fjälldalarna. Även på sikt byggande av ny landningsbana på South Lapland Airport .

 • Äldreomsorg och pensioner

  Ökad valfrihet inom äldreomsorgen och främja privata alternativ inom hemsjukvården och handikappomsorgen. Avskaffande av ofrivilliga delade turer.

 • Trafik och infrastruktur

  Sänkt hastighet i bostadsområden. Vi vill öka säkerhetsåtgärder i trafiken på de kommunala gatorna i och med sänka hastigheterna i bostadsområde.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En konservativ koalition med (SD)+(KD) och (M)

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

(Fi)

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Kringmiljöåtgärder för att uppehålla fiskebestånden kring vattenkraftverk.

Vilhelmina kommun ska stoppa planerna på ett naturreservat i Skansnäsån
Svar:
Mycket bra förslag
Vilhelmina kommun ska bygga mobila hus i byarna
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Vilhelmina kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Vilhelmina kommun ska verka för att uttag av naturresurser beskattas regionalt
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilka av följande förslag för Vilhelmina kommun är viktigast?
 • Fortsatt satsning på att exploatera fjälldalarna
 • Vilhelminas flygplats ska byggas ut
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft