M
Moderaterna i Vilhelmina kommun

Moderaterna i Vilhelmina vill satsa på att skapa ett tryggt samhälle för alla vilhelminabor. Vi vill skapa förutsättningar för företagande , utveckling och jobb. Vi vill ge våra barn en trygg uppväxt och en bra skolgång som ger förutsättningar för att de ska kunna skapa sig en bra framtid. Vi vill ge våra äldre en trygg ålderdom med en bra sjukvård och boenden med bra kvalitet. Vi vill att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  En bra och trygg äldreomsorg är viktig för oss. Viktigt att kunna välja om man vill bo hemma , trygghetsboende eller äldreboende. Bra sjukvård

 • Trafik och infrastruktur

  Bättre standard på våra vägar, Fortsatt flyg till Vilhelmina , med flera avgångar och rimliga priser. Mara trafik på Inlandsbanan, gods persontrafik

 • Näringsliv och företagande

  Ett bättre företagsklimat med en kommunförvaltning som stödjer företagare. Korta handläggningstider vid ansökningar till kommunen.

 • Lag och ordning

  Det behövs flera poliser i Inlandet för att bekämpa brott och skapa trygghet för medborgarna.

 • Skola och utbildning

  En bra skola där alla elever klarar kunskapskraven och kan gå vidare i livet. Fortsätta stärka gymnasieskolan.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi jobbar för ett nytt Alliansstyre tillsammans med de andra borgerliga partierna

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi vill styra tillsammans med Allianspartierna och samarbeta med andra partier i sakfrågor.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej, vi ställer upp på det mesta som Moderaterna står för

Vilhelmina kommun ska stoppa planerna på ett naturreservat i Skansnäsån
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilhelmina kommun ska bygga mobila hus i byarna
Svar:
Ganska dåligt förslag
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Vilhelmina kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Ganska bra förslag
Vilhelmina kommun ska verka för att uttag av naturresurser beskattas regionalt
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Hoppat över frågan
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilka av följande förslag för Vilhelmina kommun är viktigast?
 • Vilhelminas flygplats ska byggas ut
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft
 • Fortsatt satsning på att exploatera fjälldalarna