C
Centerpartiet i Vilhelmina kommun

Centerpartiet utformar sin politik nära människorna var i landet man än bor. Öppenhet, transparens och delaktighet i politiska beslut ger trygghet till människor. Fler poliser till inlandet, ett upprustat vägnät, plogade vägar vintertid och fungerande postutdelning är prioriterade frågor för Centerpartiet. När staten tar över privata skogar till reservat då skall ersättning betalas ut till ägarna. Äganderätten ska stärkas. Centerpartiets politik för Sverige Framåt. En närodlad grön politik.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Demokrati och jämställdhet

  Demokratin värnas genom öppna debatter i kommunfullmäktige. Fokusera på jämställdhetsplaner. Arbetstider utifrån anställdas behov. Vardagsinflytande.

 • Näringsliv och företagande

  Sänkta arbetsgivaravgifter och minskat regelkrångel. Det ska vara enkelt att driva företag och billigare att anställa personal. Fler småföretag.

 • Sjukvård och hälsa

  En sjukvård nära dig. Utveckla primärvården med fler fasta läkare. Använd ny teknik med E-läkare, virtuella, vårdrum och möjlighet till egenvård.

 • Jobb och sysselsättning

  Kommun och företag ska vara aktiva med att erbjuda praktikplatser. Fler lärlingsutbildningar. Uppmuntra UF företag. Ta vara på lokala entreprenörer.

 • Skola och utbildning

  Bra skola är grunden för en fungerande kommun. Respekt och trygghet i skolmiljön. Höj lärarnas status. Nyttja distansundervisning där det gör nytta,

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Centerpartiet vill bryta det socialistiska styret. I ett nytt ledarskap för Vilhelmina kommun ska Centerpartiet ha en ledande roll. Vår närodlade politik ska leda kommunen Framåt. Människor får växa.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centerpartiet ser varje människa som unik. Hudfärg, härkomst och namn ska inte spela någon roll för att komma in i samhället. SD för en helt motsatt politik. SD är inget alternativ för samverkan.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej. Centerpartiet ser hela landet. Vår närodlade politik gäller i stad som på landsbygd. Klyftorna mellan stad och landsbygd ska minska. Centerpartiets närodlade politik för Sverige Framåt

Vilhelmina kommun ska stoppa planerna på ett naturreservat i Skansnäsån
Svar:
Mycket bra förslag
Vilhelmina kommun ska bygga mobila hus i byarna
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Vilhelmina kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vilhelmina kommun ska verka för att uttag av naturresurser beskattas regionalt
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilka av följande förslag för Vilhelmina kommun är viktigast?
 • Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft
 • Barngrupperna i förskolan i Vilhelmina ska minskas
 • Vilhelminas flygplats ska byggas ut