Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Vilhelmina kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    FI
    Feministiskt initiativ
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDMPASSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Vilhelmina kommun ska stoppa planerna på ett naturreservat i Skansnäsån
50%
SD
PA
V
KD
C
S
M
FI
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Vilhelmina kommun ska bygga mobila hus i byarna
50%
C
S
M
SD
PA
V
KD
FI
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Vilhelmina kommun ska själv kunna välja utförare
50%
M
SD
KD
C
PA
V
S
FI
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Vilhelmina kommun ska verka för att uttag av naturresurser beskattas regionalt
50%
M
SD
PA
V
KD
C
S
FI
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
M
PA
V
KD
C
S
SD
FI
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
M
PA
V
C
SD
KD
S
FI
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SD
PA
KD
M
V
C
S
FI
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
M
SD
PA
V
KD
C
S
FI
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
V
KD
S
PA
C
M
FI
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
M
SD
V
KD
C
S
PA
FI
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
S
PA
V
KD
C
M
FI
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
PA
V
C
M
SD
S
KD
FI
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
SD
KD
C
PA
V
S
M
FI
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
PA
V
M
SD
KD
C
S
FI
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
M
SD
KD
C
S
V
FI
PA
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
SD
PA
V
KD
C
M
S
FI
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
M
SD
KD
C
S
PA
V
FI
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
M
SD
PA
KD
C
FI
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SD
KD
M
PA
V
C
S
FI
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 20: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

V
SD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
PA

Näringsliv och lokalt företagande

S
C
KD
PA
M

Skola och utbildning

S
C
V
PA
SD
M

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

KD

Äldreomsorg

S
C
KD
SD
M

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 21: Vilka av följande förslag för Vilhelmina kommun är viktigast?

Vilhelminas flygplats ska byggas ut

S
C
KD
V
PA
SD
M

Skapa fler praktikplatser i branscher som behöver arbetskraft

S
C
KD
V
PA
SD
M

Fortsätta subventionera socionomer som vill jobba i Vilhelmina

Inget parti har valt den här frågan

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

Inget parti har valt den här frågan

Installera i fler laddstolpar för elbilar

V

Erbjud barn- och äldreomsorg på samiska

Inget parti har valt den här frågan

Fortsatt satsning på att exploatera fjälldalarna

S
SD
M

Barngrupperna i förskolan i Vilhelmina ska minskas

C
KD
PA