Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Vellinge kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  C
  Centerpartiet
  4
  KD
  Kristdemokraterna
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
LMPMSSD
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Gör Vellinge till testkommun för kommunalval från 16 års ålder
50%
MP
S
L
M
C
KD
SD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Sänk kommunalskatten i Vellinge kommun
50%
L
M
MP
S
SD
C
KD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
S
M
MP
L
SD
C
KD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
SD
M
S
C
KD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SD
MP
S
L
M
C
KD
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
S
L
M
C
KD
SD
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
SD
M
MP
S
C
KD
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
S
L
SD
M
MP
C
KD
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
SD
M
MP
S
C
KD
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
S
L
M
C
KD
SD
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
M
MP
S
SD
C
KD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
S
L
SD
M
C
KD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
M
MP
S
SD
C
KD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
S
SD
L
M
C
KD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
SD
M
S
C
KD
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
S
L
SD
M
C
KD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
S
L
M
C
KD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

SD
S
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

M
SD
L
S
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
SD
L
S

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Vellinges kommun är viktigast?

Ge invånarna möjlighet att lämna digitala e-förslag till för att öka inflytandet i kommunen

S

Inför kostnadsfria möteslokaler för pensionärsföreningar

SD
L

Öka personaltätheten i skolorna i Vellinge kommun

M
L
S
MP

Stöd ekonomiskt ideellt brottsförebyggande arbete som nattvandringar

M
SD
L
MP

Förbättra kommunens service till företagen

M

Ta fram en åtgärdsplan för att minska spridningen av plast i vår närmiljö i Vellinge

SD
S
MP