Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Vaxholms stad

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  WAX
  Waxholmspartiet - borgerligt alternativ
  8
  SD
  Sverigedemokraterna
  2
  KD
  Kristdemokraterna
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLMPMSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Norrberget ska stanna i kommunal ägo
50%
V
S
MP
L
C
M
KD
SD
WAX
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
S
C
M
MP
V
KD
SD
WAX
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
C
M
L
S
KD
SD
WAX
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
MP
V
L
S
C
M
KD
SD
WAX
Bra förslag
0 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
S
C
L
M
KD
SD
WAX
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
MP
V
L
S
C
KD
SD
WAX
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
C
M
MP
V
S
KD
SD
WAX
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
MP
V
L
S
C
KD
SD
WAX
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
L
C
M
KD
SD
WAX
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
M
MP
V
S
KD
SD
WAX
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
L
S
C
M
KD
SD
WAX
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
S
M
MP
V
C
KD
SD
WAX
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
L
C
M
KD
SD
WAX
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
C
M
MP
V
S
KD
SD
WAX
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
C
L
S
M
KD
SD
WAX
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
C
MP
L
S
M
KD
SD
WAX
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

C
L

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

S
V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

S

Skola och utbildning

M
C
L
V
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
C
S
L
MP

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Vaxholms stad är viktigast?

Vaxholm ska anslutas till ett modernt, miljövänligt reningsverk

M
C
S
L
V
MP

Kommunen ska bygga ett kollektivhus för de äldre

S
MP

Kommunen ska satsa på en ringlinje med elbuss

V

Bygg ut solceller på kommnens fastigheter

M
C
L
MP

Kommunen ska jobba för att bevara Vaxholms karaktär av småstadsidyll

M
C
S
L
V

Inför obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Vaxholms stad är viktigast?

Satsa på modernare utbildningsmaterial i skolan

Inget parti har valt den här frågan

Anställ lärarassistenter som utför administrativa sysslor

S
L
V
MP

Rusta inne- och utemiljöerna på våra skolor

M
C

Anställ fler specialpedagoger för att hjälpa barn med särskilda behov

C
S
L
V
MP

Anställ mer personal till förskolan för att minska barngrupperna

M
S
L
V
MP

Tillagningskök ska finnas på varje skola

C

Alla ska ha rätt till läxhjälp som bekostas av kommunen

M