Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Västerviks kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSS-VSDVVDM
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Satsa på dagbarnvårdare så att det finns fler alternativ till förskola i Västerviks kommun
50%
MP
KD
C
SD
M
V
S-V
S
L
VDM
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
V
L
S-V
C
SD
M
S
MP
VDM
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
S
KD
S-V
C
SD
M
VDM
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
S-V
SD
M
MP
V
L
C
S
VDM
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
C
S
V
L
S-V
SD
M
VDM
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
S-V
SD
M
MP
KD
V
L
C
S
VDM
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
KD
V
L
S-V
C
SD
M
S
VDM
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
KD
V
L
S-V
C
S
VDM
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S-V
KD
L
C
SD
M
S
VDM
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
KD
L
C
M
V
S-V
SD
S
VDM
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
C
KD
V
S-V
SD
M
S
VDM
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
L
C
SD
M
S
MP
V
S-V
VDM
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S-V
KD
L
C
SD
M
S
VDM
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
C
SD
M
MP
V
S-V
S
VDM
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
S
KD
L
S-V
C
SD
M
V
VDM
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
V
S-V
SD
M
KD
L
C
S
VDM
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
S-V
KD

Kultur och fritid

L
V
MP

Miljö och hållbar utveckling

L
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
SD
C

Skola och utbildning

S
M
SD
C
S-V
L
V
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
C

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

M

Äldreomsorg

SD
S-V
V
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilken av följande förslag i Västerviks kommun är viktigast?

Sätt solceller på alla kommunens byggnader

C
MP

Anställ fler i äldreomsorgen i Västerviks kommun

SD
S-V
L
V
KD

Alla över 85 år ska har rätt till äldreboende

M
SD
C
L
KD
MP

Bygg ut Marieborgsskolan

S-V

Maten ska lagas lokalt på alla äldreboenden

M
C
V

Anställ fler inom skola och förskola

M
SD
S-V
L
V
KD
MP