Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Västerås stad

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Förtäta i redan byggda områden innan nya grönområden bebyggs i Västerås
50%
MP
KD
V
S
C
L
SD
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
SD
M
S
MP
KD
C
V
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
C
V
L
S
KD
SD
M
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
MP
C
V
L
M
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
C
V
L
SD
M
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
L
SD
M
S
MP
C
V
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
L
M
S
MP
V
SD
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
KD
C
V
L
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
KD
C
L
SD
M
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
54 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
KD
C
V
L
SD
M
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
L
M
S
MP
V
SD
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
KD
C
L
SD
M
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
KD
C
L
SD
M
S
V
Bra förslag
56 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
KD
C
L
SD
M
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
54 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KD
C
V
L
SD
M
MP
S
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
L
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

S
M
L
V
C
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
SD
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

SD

Äldreomsorg

S
M
SD
L
V
C
KD
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Västerås är viktigast?

Satsa på digitala hjälpmedel i Västerås skolor

C
KD

Mer solceller på kommunens tak

S
MP

Bygg fler trygghetsboenden för äldre

S
M
SD
L
V
C
KD

Satsa mer på skolor och fritidsaktiviteter i utsatta områden

S
L
V
C
MP

Barnanpassa staden genom trygga gång- och cykelvägar

KD
MP

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

M
SD

Kommunen ska erbjuda alla elever gratis läxhjälp

V