Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Värmdö kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Värmdö kommun ska anställa ordningsvakter som komplement till polisen
50%
L
KD
SD
S
M
MP
C
V
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Bostäder ska byggas i Storskogen
50%
L
V
MP
KD
C
SD
S
M
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
KD
C
SD
S
M
V
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
C
L
KD
SD
S
M
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
V
KD
SD
MP
L
C
S
M
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
KD
C
S
M
L
SD
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
C
SD
S
M
V
MP
L
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
C
SD
S
M
V
MP
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
V
MP
L
C
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
L
KD
C
SD
S
M
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
SD
M
V
MP
S
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
C
L
KD
SD
S
M
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
S
M
V
MP
SD
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
S
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
KD
C
SD
S
M
V
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
S
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
C
L
KD
SD
S
M
V
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

C
KD

Skola och utbildning

M
S
SD
C
KD
L
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

M
S
L

Äldreomsorg

M
S
SD
KD
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Värmdö kommun är viktigast?

Bygg fler trygghetsboenden för de äldre

S
SD
KD
MP
V

All mat i kommunens verksamhet ska vara lagad på plats

Inget parti har valt den här frågan

Anställ fler i hemtjänsten så att brukarna får en fast grupp av personal

SD
L
V

Höj lärarnas löner

S
SD
C
KD
MP
V

Inför lärarassistenter för att avlasta lärarna

M
C
L

Anställ fler specialpedagoger för barn med särskilda behov

M
S
C
KD
L
MP

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Värmdö kommun är viktigast?

Alla under 25 år ska kunna få en bostad inom fem år från Värmdöbostäder

S
SD

Inför en obligatorisk praktikplats för de som studerar SFI

M
S
L

Färdigställ Stavsnäs vinterhamn

M
L

Stoppa alla miljöfarliga utsläpp från avlopp och avrinningar i våra hav och sjöar

M
S
C
MP
V

Kommunens verksamhet ska vara helt fossilfri senast 2024

C
MP
V

Inför mer båtpendling i kommunen

C
L