V
Vänsterpartiet i Vårgårda kommun

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi vill ha ett jämlikt samhälle. Vi vill minska klyftorna mellan fattiga och rika. Vi vill att det ska vara jämställt mellan män och kvinnor. Våra gemensamma resurser ska investeras i det som är långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart utan marknadskrafternas kortsiktiga vinstintressen. Välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare. Vi vill förändra samhället.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Demokrati och jämställdhet

  Vi vill skapa ett samhälle för alla - inte bara några få. Ett samhälle där det är en rättighet att få ta del av den demokratiska processen.

 • Miljö och klimat

  Vi vill ha ett ekologiskt hållbart samhälle med förnybar energi, hållbara bostäder, gröna transporter och skydd av den biologiska mångfalden.

 • Skola och utbildning

  Barns rätt till en likvärdig skola med hög pedagogisk kvalitet. Barnomsorg på obekväm arbetstid, minskade barngrupper och resurser för särskilt stöd.

 • Bygga och bo

  Vi vill ha fler hyresrätter med rimliga hyror och värnar en stark allmännytta. Alla ska ha råd att bo kvar i sitt hem efter en upprustning.

 • Trafik och infrastruktur

  Fler gång och cykelvägar ökar rörelsefriheten och hälsan och en tillgänglig och avgiftsfri kollektivtrafik med ökad turtäthet är en klimatsmart infrastruktur.

Vårgårdas kommunhus ska renoveras och få en mer modern entré
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Vårgårda kommun är viktigast?
 • Kommunanställda ska kunna vidareutbilda sig med bibehållen lön
 • Inför maxtak för barngrupperna i förskolan
 • Bygg fler trygghetsboenden i kommunen