SD
Sverigedemokraterna i Vårgårda kommun

Sverigedemokraterna drivs av kärlek och framtidstro för vårt land. I vårt Sverige står välfärdsstaten stark och det offentliga ställer upp när liv, hälsa och trygghet hotas. I vårt Sverige gör man sin plikt och kräver sin rätt. Skattemedel hanteras ansvarsfullt och med transparens, den svenska kulturen syns och är en livskraftig, naturlig del av samhället. På så sätt stärks och bevaras den sociala tilliten och vår gemensamma identitet. Vi är ett parti som står för trygghet och tradition.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Höja bostadstillägget och garantipensionen och slopa pensionärskatten. Införa pedagogiska måltider på somatiska avdelningar

 • Skola och utbildning

  Ge skolan ett statligt huvudmannaskap. Skapa attraktiva karriärvägar med lönelyft för lärare. Ge lärarna riktig befogenhet att åtgärda ordningsproblem

 • Sjukvård och hälsa

  Alla medborgare erbjudas bästa möjliga sjukvård inom rimlig tid, oavsett hemort eller plånbok. Förbättra tillgängligheten i förlossningsvården.

 • Lag och ordning

  Införa breda straffskärpningar och särskilt höja minimistraffen för upprepade och grova brott, gränsöverskridande brottslighet.

 • Ekonomi och skatter

  Förbättra barnfamiljers ekonomi genom stärkt föräldrapenning och bostadsbidrag, ett nytt engångsbidrag för förstföderskor och ett stärkt underhållstöd

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

SD, M och KD

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Vårgårdas kommunhus ska renoveras och få en mer modern entré
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Hoppat över frågan
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilken av följande förslag i Vårgårda kommun är viktigast?
 • Utveckla samarbetet mellan Vårgårda kommun och polisen
 • Alla över 85 år ska kunna flytta till anpassat boende om de vill
 • Inför maxtak för barngrupperna i förskolan