S
Socialdemokraterna i Vårgårda kommun

Vårgårda växer och då måste politiken våga satsa. Det kommer vi att göra! I Vårgårda har vi ett framgångsrikt näringsliv, ett rikt föreningsliv och bra kommunikationer. Om vi ska fortsätta vara en attraktiv kommun att bo och verka i måste vi bygga grunden stark. Vi kommer att göra stora satsningar på skolan. Genom satsningar på den bästa kommunala servicen snarare än besparingar och skattesänkningar möter vi framtiden och bygger kommunen ännu starkare och bättre.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Vi vill starta en yrkesutbildning tillsammans med lokala näringslivet för att ytterligare underlätta inträdet i den lokala arbetsmarknaden.

 • Demokrati och jämställdhet

  Fler heltidstjänster och inga delade turer i kommunen. öka sysselsättningsgraden bland kvinnor, mer jämställda löner

 • Bygga och bo

  Fler hyresrätter Fler byggklara tomter

 • Jobb och sysselsättning

  Det ska finnas barnomsorg när föräldrarna jobbar, vare sig det är kväll, nattskift eller storhelg inom t ex omsorgen i kommunala verksamheter.

 • Skola och utbildning

  Vi Socialdemokrater vill ha en hög personaltäthet och små grupper i förskolan för att uppmärksamma och stödja alla barns individuella utveckling.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Socialdemokraterna ska styra med egen majoritet

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Vårgårdas kommunhus ska renoveras och få en mer modern entré
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilken av följande förslag i Vårgårda kommun är viktigast?
 • Förtäta byggnationen i centrala Vårgårda
 • Inför maxtak för barngrupperna i förskolan
 • Kommunanställda ska kunna vidareutbilda sig med bibehållen lön