M
Moderaterna i Vårgårda kommun

Vi har en politik som för Vårgårdas tillväxtvision framåt på bästa sätt. Detta gör vi med ordning och reda i ekonomin, förenklingar för företagare, enklare regler för bostadsbyggande och en bättre skola. Dessutom gör vår politik att den enskilda medborgaren får större möjlighet att påverka sin egen situation genom mer pengar i plånboken för de som arbetar och de som har arbetat, samt ett enklare inträde på arbetsmarknaden. Vi har även en politik för större trygghet för den enskilde medborgaren.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Att göra bostadsbyggande till riksintresse för att på så sätt göra det enklare att bygga i områden som är rika på fornlämningar.

 • Skola och utbildning

  Bättre resultat i skolan genom att följa varje elevs kunskapsutveckling för att tidigt kunna sätta in insatser.

 • Lag och ordning

  Att kommunen köper in mobil kamerautrustning som snabbt kan sättas upp för kameraövervakning.

 • Näringsliv och företagande

  Skynda på framtagandet av ny etableringsmark.

 • Jobb och sysselsättning

  Arbeta för att fler personer går från bidrag till arbete.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi önskar att styra Vårgårda kommun tillsammans i allians med C, KD och L. Vi hoppas att väljarna ger oss förtroende till kommunalrådsposten genom att rösta fram oss till största borgerliga parti.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

V, SD, MP, S

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Vårgårdas kommunhus ska renoveras och få en mer modern entré
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Vårgårda kommun är viktigast?
 • Utveckla samarbetet mellan Vårgårda kommun och polisen
 • Bygg fler trygghetsboenden i kommunen
 • Förtäta byggnationen i centrala Vårgårda