MP
Miljöpartiet i Vårgårda kommun

Rösta på miljöpartiet om du vill ha ett hållbart samhälle, så väl socialt, ekologiskt som ekonomiskt. Vi tar miljö och klimatfrågorna på allvar och vill arbeta med lösningar nu.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Energieffektivisera och satsa på 100% förnyelsebar energi.

 • Miljö och klimat

  Öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samtidigt som matsvinnet minskas.

 • Jobb och sysselsättning

  Vårgårda kommun ska vara en god arbetsgivare och bibehålla ett bra näringslivsklimat.

 • Skola och utbildning

  Tidiga insatser i förskola och skola. Bygg en familjecentral.

 • Bygga och bo

  Bygg ett hållbart Vårgårda, förtäta, bygg cykelvägar och värna naturområden.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En majoritet med mp, s och v Ev med stöd även av c

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och M

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej (Tror inte det )

Vårgårdas kommunhus ska renoveras och få en mer modern entré
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
Vilken av följande förslag i Vårgårda kommun är viktigast?
 • Mer ekologiska och närproducerade livsmedel i kommunens verksamheter
 • Inför maxtak för barngrupperna i förskolan
 • Förtäta byggnationen i centrala Vårgårda