L
Liberalerna i Vårgårda kommun

Vi vill skapa ett samhälle med individuell frihet och socialt ansvar för andra människor.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Eleverna skall mötas av höga förväntningear och tydliga kunskapskrav. Lugn och ro i klassrummet, inga mobiltelefoner framme.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Fortsatt utbyggnad av trygghetsboende. Utveckla och individanpassa demensvården.

 • Bygga och bo

  Skapa attraktiva tomter och få hyresrätter både i tätort och på landsbygd.

 • Ekonomi och skatter

  Bibehålla en stabil ekonomi som ej driver fram skattehöjningar.

 • Näringsliv och företagande

  Ha välplanerad industrimark tillgänglig. Öppna för fler privata alternativ inom kommunal verksamhet.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Allians mellan m,kd,c och l

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sd, v

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi är inte lika avvisande till religiösa förskolor

Vårgårdas kommunhus ska renoveras och få en mer modern entré
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
Vilken av följande förslag i Vårgårda kommun är viktigast?
 • Bygg fler trygghetsboenden i kommunen
 • Inför maxtak för barngrupperna i förskolan