KD
Kristdemokraterna i Vårgårda kommun

Vi är Alliansens samvete som sätter människovärdet främst. Vi jobbar för ett bättre Vårgårda där goda värderingar, ärlighet och tillit byggs genom relationer med människor. En god ekonomi i kommunen är viktig för alla invånare. Den ska skötas med effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras. Vi får t ex aldrig slösa pengar på dyra skrytbyggen istället för att satsa på välfärden. Dessa viktiga prioriteringar står vi alltid upp för. Vi är en röst du kan lita på!

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Du över 85 år ska, om du vill, få plats på äldreboende. Fortsatt valfrihet av utförare inom hemtjänsten. En god demensvård ska garanteras.

 • Skola och utbildning

  Mångfald inom barnomsorgen som tex. fler familjedaghem. Vi vill verka för att småbarnsgrupperna i förskolan ska vara max 12 barn per grupp.

 • Skola och utbildning

  Fler vuxna i skolan, tex "klassmorfar" Organiserad fysisk aktivitet varje dag. Minska lärarnas administrativa arbetstid, mer fokus på undervisning

 • Ekonomi och skatter

  En god ekonomi i kommunen är viktig för alla invånare. Den ska skötas med effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.

 • Invandring och integration

  Vi ska uppmuntra och stödja civilsamhället i arbetet med nyanlända. Detta kan tex göras genom att stötta föreningar och näringsliv.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En fortsatt borgerlig Allians med Kristdemokraterna i ledande possition.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej, inte vad vi kan komma på

Vårgårdas kommunhus ska renoveras och få en mer modern entré
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilken av följande förslag i Vårgårda kommun är viktigast?
 • Alla över 85 år ska kunna flytta till anpassat boende om de vill
 • Inför maxtak för barngrupperna i förskolan
 • Bygg fler trygghetsboenden i kommunen