C
Centerpartiet i Vårgårda kommun

Du som tycker det är viktigt att företag får rimliga villkor, som tycker att det är viktigt att ha rimliga villkor över HELA landet och som tycker att hållbarhet och närodlat är viktigt, ska rösta på Centerpartiet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Bygga och bo

  Vi ska fortsätta med en hög byggtakt i Vårgårda och ha en god planering för detta.

 • Näringsliv och företagande

  Vårgårda har alltid legat högt i näringslivsranking. Nyckeln till detta ligger i bra dialog och förståelse för varandras villkor.

 • Invandring och integration

  Vårgårda behöver den arbetskraft vi kan få, och därför är det viktigt att kommunen tillsammans med civilsamhället jobbar för att ha kvar de som är här

 • Lag och ordning

  En välbemannad lokal polis som kommer på larm är viktigt. Samarbetet mellan kommun och lokal polis ska fortsätta.

 • Ekonomi och skatter

  I en kommun som växer behövs mycket investeringar. Vi ska följa ekonomin noga så vi har råd med investeringarna.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Allians med C, M, L, KD i majoritet

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja. Vi kommer inte att förhandla med partier som inte ligger nära oss i åsikter.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Vårgårdas kommunhus ska renoveras och få en mer modern entré
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Vårgårda kommun är viktigast?
 • Bygg fler trygghetsboenden i kommunen
 • Mer ekologiska och närproducerade livsmedel i kommunens verksamheter
 • Förtäta byggnationen i centrala Vårgårda