Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Varbergs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSPISDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Avskaffa de helvegetariska dagarna i Varbergs skolor
50%
KD
SD
M
V
L
C
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Efterfrågan på bostäder i Varbergs kustnära områden ska lösas genom förtätning
50%
KD
C
M
S
V
L
SD
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
SD
C
M
S
V
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
L
M
S
KD
SD
C
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
V
L
C
M
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
KD
SD
C
S
L
M
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
V
KD
L
C
M
S
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
KD
L
SD
C
M
S
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
V
KD
L
C
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
KD
L
SD
C
M
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
57 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
L
SD
C
M
V
S
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
C
S
KD
L
SD
M
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
L
C
M
V
SD
S
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
KD
L
SD
C
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
SD
C
M
V
S
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
KD
L
SD
C
M
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KD
SD
L
C
M
S
V
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
C
SD
L
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
C
SD
L
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
C
SD
L
KD
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilken av följande förslag i Varbergs kommun är viktigast?

Bygg fler äldreboenden i Varbergs kommun

S
M
C
SD
L
KD
V

Små skolenheter i kommunens ytterområden ska vara kvar

C
SD
L
KD

Anställ lokala trygghetsvärdar i Varbergs centrum

Inget parti har valt den här frågan

Installera kameraövervakning på utvalda platser i kommunen

SD

Sätt ett maxtak för antalet förskolebarn per avdelning

S
KD
V

Bygg fler gång- och cykelvägar på landsbygden

S
C
L
V