Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Vänersborgs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLVfpMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kommunen ska avsluta sitt delägarskap i Trollhättan-Vänersborgs flygplats
50%
MP
V
L
KD
C
M
SD
S
Vfp
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Vänersborgs kommun ska införa en ny livsmedelspolicy där transfetter och charkvaror utesluts
50%
MP
Vfp
L
KD
V
M
SD
S
C
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Vänersborgs skolor ska ha profilklasser i musik, idrott och bild på högstadiet
50%
Vfp
KD
M
SD
L
C
V
S
MP
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
Vfp
L
KD
C
V
M
SD
S
MP
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
Vfp
L
C
V
KD
M
SD
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
Vfp
KD
C
M
SD
S
MP
L
V
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
Vfp
KD
C
V
SD
S
L
M
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
Vfp
SD
MP
L
KD
C
V
M
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
Vfp
L
KD
C
M
SD
MP
V
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
MP
L
KD
C
V
S
Vfp
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
Vfp
V
L
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
M
SD
MP
V
S
Vfp
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
C
V
Vfp
KD
M
SD
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
V
M
SD
S
MP
Vfp
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
S
Vfp
L
KD
C
V
M
SD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
C
M
SD
MP
Vfp
V
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
Vfp
L
KD
C
V
M
SD
S
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
49 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
Vfp
L
C
V
M
S
KD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
Vfp

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

S
C
KD

Skola och utbildning

S
SD
M
V
C
KD
L
Vfp
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V
L
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

SD

Äldreomsorg

S
SD
M
C
KD
L
Vfp

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för skolorganisationen i Vänersborgs kommun är viktigast?

Renovera lokalerna för högstadiet på Idrottsgatan 7

S
V

Bygg en ny högstadieskola i centrala Vänersborg

L

Bygg ut Brålanda skola

Vfp

Bygg ut Norra skolan

M

Bygg ny skola på Holmängen

SD
V
KD
L
Vfp

Bygg ny skola i Öxnered

S
SD
M
V
C
KD
L

Bygg nya förskolor i Dalsland

SD
C
KD
Vfp

Bygg nya förskolor i centrala Vänersborg

C

Fråga 21: Vilken av följande förslag i Vänersborgs kommun är viktigast?

Minst 50% ekologiska råvaror i maten från kommunens kök

MP

Bygg fler gång- och cykelvägar i kommunen

V
C
MP

Underlätta för företagsetableringar genom att ha planlagd mark redo

S
M
C
KD
L

Garantera att äldre som blir sjuka får fortsätta bo ihop med sin partner

SD
C
KD
L
Vfp

Installera övervakningskameror på platser som upplevs otrygga

SD
M
KD
Vfp

Fler platser inom äldreomsorgen i Vänersborg

SD
V
Vfp
MP