Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Valdemarsviks kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    LPO
    Landsbygdspartiet Oberoende
    2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLBPOLMPMNBSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Närproducerade råvaror ska användas till kommunal mat även om den blir dyrare
50%
KD
V
NB
LBPO
SD
C
M
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 2: Valdemarsviks kommun ska satsa på fler dagbarnvårdare som alternativ till förskola
50%
KD
NB
LBPO
SD
C
M
V
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
NB
LBPO
SD
C
M
S
V
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
NB
C
M
S
KD
V
LBPO
SD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
C
M
S
V
NB
SD
LBPO
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
V
NB
LBPO
C
M
S
SD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
LBPO
SD
M
V
NB
C
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
NB
SD
C
M
S
V
LBPO
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
LBPO
SD
M
S
KD
V
NB
C
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
NB
S
KD
SD
C
M
LBPO
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
NB
LBPO
SD
C
M
V
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
KD
NB
LBPO
SD
C
M
S
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
NB
LBPO
SD
C
M
V
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
KD
NB
LBPO
SD
M
S
C
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
NB
LBPO
SD
C
M
V
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
M
S
KD
NB
LBPO
SD
C
V
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SD
M
KD
V
NB
LBPO
C
S
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
C
V
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

S

Näringsliv och lokalt företagande

S
SD
LBPO
NB
KD

Skola och utbildning

M
C
SD
LBPO
NB
V
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

M

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
C
SD
LBPO
NB
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Valdemarsviks kommun är viktigast?

Installera solceller på kommunala byggnader

S
C
V

Valdemars kommun ska vara helt fossilfritt senast 2024

S
C
V

Bygg fler lågstadieskolor för att minska grupperna

Inget parti har valt den här frågan

Fördubbla bidraget till kommunens kulturföreningar

NB

Inför barnomsorg på kvällar och nätter

KD

Satsa på elevhälsovården med fler timmar till kurator och sjuksköterska

M
SD
NB
KD

Bygg fler trygghetsboenden för äldre i Valdemarsvik, Gusum och Ringarum

M
C
SD
LBPO
NB
V
KD

Äldre ska få möjlighet att följa med hemtjänsten och månadshandla

SD