Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Uppsala kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFIKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter i Uppsala som komplement till polisen
50%
MP
KD
SD
C
L
V
M
S
FI
Bra förslag
79 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Uppsala stad ska göras mer bilvänlig
50%
KD
SD
C
M
S
FI
MP
L
V
Bra förslag
56 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
SD
C
L
M
S
FI
MP
V
Bra förslag
64 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
FI
MP
L
V
S
KD
SD
C
M
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
FI
MP
C
L
V
M
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
68 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
FI
KD
V
M
L
S
MP
C
SD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
21 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
C
S
FI
MP
L
V
M
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
SD
C
L
M
S
FI
MP
V
Bra förslag
64 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
FI
MP
C
L
V
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
54 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
FI
MP
V
KD
SD
C
L
M
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
64 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
L
M
FI
MP
V
S
SD
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
FI
MP
L
V
KD
SD
C
M
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
M
FI
MP
L
V
S
C
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
FI
MP
KD
V
S
SD
C
L
M
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
C
L
M
S
FI
SD
V
MP
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
FI
MP
V
KD
SD
C
L
M
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
64 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
KD
SD
C
FI
L
V
M
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
54 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
V
L
SD
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP
FI

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
V
L
C
SD
MP
FI

Socialt och ekonomiskt utsatta

V
C
FI

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

MP

Äldreomsorg

S
C
SD
KD

Sänkt kommunalskatt

M
KD

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Uppsala är viktigast?

Satsa mer pengar för att göra stadsdelen Valsätra/Gottsunda trygg

M
V
SD
KD
MP
FI

Alla trygghetslarm för de äldre ska vara gratis

L
SD

Kommunen ska bygga fler pendlarparkeringar

S
M
C
KD
MP

Bygg fler cykelvägar

V
C
MP
FI

Höj lärarnas löner

S
M
L
C

Anställ mer personal till hemtjänsten

S
V
L
SD
KD
FI