Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Upplands Väsby kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDVVB
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Stoppa det planerade förslaget för "Väsby entré"
50%
KD
MP
C
L
V
SD
M
S
VB
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Kommunen ska satsa på att göra Upplands-Väsby mer cykelvänligt
50%
MP
C
L
KD
V
M
S
SD
VB
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
S
MP
C
KD
V
SD
M
VB
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
C
L
V
S
KD
SD
M
VB
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
KD
SD
MP
C
V
S
M
VB
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
C
V
S
MP
L
KD
SD
M
VB
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
C
L
KD
V
S
VB
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
L
KD
V
SD
M
MP
S
VB
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
C
L
KD
V
S
VB
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
KD
V
S
C
L
SD
M
VB
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
L
KD
SD
M
MP
V
S
VB
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
L
V
KD
SD
M
S
VB
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
M
MP
KD
V
SD
S
VB
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
C
V
SD
S
L
KD
M
VB
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
C
L
KD
SD
M
S
V
VB
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
S
C
L
KD
SD
M
V
VB
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
C
SD
S
L
KD
M
V
VB
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
KD
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
SD
V
KD
L
C
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V
C

Stöd till personer med funktionsnedsättning

V
L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
KD
L

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Upplands Väsby kommun är viktigast?

Alla kommunala jobb i Upplands-Väsby ska ha heltid som norm

S
SD
V
L

Långsiktigt stöd till tjejjour som hjälper unga tjejer

SD
L

Högre löner inom de kvinnodominerade låglönejobben i kommunen

V
KD
C
MP

Kommunalanställda ska få yrkesutbildningar med lön

Inget parti har valt den här frågan

Alla skolungdomar ska få sommarjobb

S
KD
C

Fler fältassistenter för att jobba ute bland unga på kvällar, helger och nätter

S
M
SD
V
KD
L
C
MP

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Upplands Väsby kommun är viktigast?

Öppna kommunal bilpool för invånarna

V
KD
C
MP

Satsa på att bli en bilvänlig kommun

M
SD
MP

Satsa på att bli en cykelvänlig kommun

S
M
V
L
C
MP

Bygg en fotbollshall för åretruntspel i Villundaparken

S
SD
L
C

Gör Kairoanläggningen till ett friluftcenter med verksamhet året runt

S
SD
V
KD
L

Fördubbla bidragen till kommunens kulturföreningar

KD