Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Upplands-Bro kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Gör om Enköpingsvägen från en genomfartsled till en stadsgata för både gående och fordon
50%
C
V
KD
L
SD
M
S
MP
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Upplands-Bro ska vara en läxfri kommun
50%
MP
V
C
KD
L
SD
M
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Kommunen ska endast betala tolk för nyanlända under de första två åren
50%
MP
C
L
SD
M
V
KD
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
C
V
KD
L
SD
M
S
MP
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
C
V
S
L
SD
M
KD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
MP
V
KD
M
C
L
SD
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
C
V
SD
KD
L
M
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
L
SD
M
MP
C
V
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
C
KD
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
SD
M
MP
C
V
KD
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
SD
C
KD
L
M
S
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
KD
L
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
V
KD
L
SD
M
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
KD
L
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
C
KD
L
SD
M
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
KD
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
C
KD
L
SD
M
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
C
SD
M
KD
L
S
V
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
SD
KD
C

Kultur och fritid

MP

Miljö och hållbar utveckling

L
C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
SD
L
KD
V
C
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
L
KD
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Upplands-Bro kommun är viktigast?

Betala för vidareutbildning av obehöriga lärare

SD
L
V

Anställ specialpedagoger för barn med särskilt behov

S
M
L
KD
MP

Avgiftsfri kulturskola i Upplands-Bro kommun

SD
MP

Anställ en stadsträdgårdsmästare som ska ha ansvaret för gröna ytor

V

Alla över 85 år ska kunna flytta till ett anpassat boende om de vill

S
M
SD
L
KD

Kommunen ska vara fossilfri senast 2030

MP

Bygga ett nytt äldreboende i Upplands-Bro kommun

S
M
KD

Öka andelen ekologisk mat i kommunens verksamhet

V