Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Umeå kommun

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Ar PCFIKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Umeå kommuns bostadsbolag Bostaden ska behålla lägenhetsbeståndet med hyresrätter i egen ägo
50%
Ar P
MP
SD
V
M
S
KD
L
C
Bra förslag
52 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Umeå kommun ska satsa på att bli till ett centrum för grön industriell produktion
50%
Ar P
MP
C
V
M
S
KD
L
SD
Bra förslag
55 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Kommunen ska införa en miljözon i centrala Umeå för att minska biltrafiken
50%
Ar P
MP
V
KD
L
SD
C
M
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
20 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
MP
L
SD
S
C
V
M
Ar P
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
S
KD
Ar P
SD
C
M
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
C
Ar P
MP
L
V
M
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
52 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
MP
SD
C
V
L
M
S
Ar P
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
22 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
KD
MP
L
C
V
S
Ar P
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
Ar P
L
SD
C
M
S
MP
V
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
KD
Ar P
MP
L
C
V
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
Ar P
MP
V
KD
L
SD
C
M
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
L
SD
C
M
Ar P
MP
V
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
V
S
KD
Ar P
L
SD
M
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
L
C
M
S
Ar P
MP
SD
V
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
Ar P
MP
V
S
KD
L
SD
C
M
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
SD
C
M
S
Ar P
MP
V
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
L
V
S
KD
Ar P
SD
C
M
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
Ar P
MP
SD
C
V
KD
L
M
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
V
C
SD
Ar P
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

M
V
L
MP
Ar P

Socialt och ekonomiskt utsatta

S
SD
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
V
C
SD
L
Ar P
KD

Sänkt kommunalskatt

M
KD

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Umeå kommun är viktigast?

Minska storleken på grupperna i förskolan

S
M
V
C
SD
L
MP
Ar P

Det ekonomiska stödet till kvinnojouren ska höjas

S

Inför en elevhälsogaranti så att barn snabbare får hjälp

MP
KD

En gästhamn ska byggas centralt i Umeå

Inget parti har valt den här frågan

Inrätta fler familjecentraler som jobbar förebyggande

V
C
MP
Ar P
KD

Öka det ekonomiska stödet till föreningsliv och folkbildning

L

Installera fler övervakningskameror på offentliga platser

M
SD

Umeå ska bygga fler äldreboenden

S
M
C
SD
L
Ar P
KD