Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Uddevalla kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDUddPV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Norra hamngatan ska bli gågata
50%
MP
V
C
L
KD
UddP
SD
S
M
Bra förslag
52 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 2: Ett nytt kulturhus ska byggas i befintliga lokaler kring Margretegärdeparken
50%
MP
C
L
KD
M
SD
V
UddP
S
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Stödet till elitidrotten i Uddevalla kommun ska öka
50%
L
KD
M
MP
V
C
UddP
SD
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Den nya simhallen i Uddevalla ska byggas intill den gamla, på Widingsborg
50%
MP
V
UddP
S
C
L
KD
M
SD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
KD
UddP
M
S
V
C
SD
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 6: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
UddP
S
C
KD
SD
M
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
UddP
M
SD
MP
V
C
L
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
C
L
KD
M
SD
V
UddP
S
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
UddP
SD
S
MP
V
C
L
KD
M
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
C
L
KD
UddP
M
SD
S
V
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 11: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
UddP
M
SD
MP
V
C
L
KD
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
C
L
KD
UddP
M
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
L
KD
UddP
M
SD
MP
V
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
L
M
S
KD
UddP
SD
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
KD
UddP
M
SD
MP
V
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 16: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
KD
UddP
S
C
L
M
SD
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
L
KD
UddP
M
SD
MP
V
S
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
C
L
KD
UddP
M
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SD
MP
V
C
L
KD
UddP
M
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
52 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 20: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
KD
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

L
C
V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD
M
UddP

Skola och utbildning

S
SD
M
UddP
KD
L
C
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

KD

Äldreomsorg

S
SD
M
UddP
L
C
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 21: Vilken av följande förslag i Uddevalla kommun är viktigast?

Ordningsvakter för mer trygghet på Tureborg, Dalaberg och Skogslyckan

SD
M
KD
L

Skapa fler mötesplatser för äldre

S
UddP
KD

Fler elfordon i Uddevalla kommuns fordonspark

V

Bygg ut nätverket av cykelvägar i kommunen

C
V
MP

Avskaffa bygglovskrav för solpaneler i Uddevalla kommun

V

Bygga fler trygghetslägenheter för äldre

S
SD
UddP
L
C
MP

Fler behöriga lärare till kommunala skolor

S
SD
M
UddP
KD
L
C
MP