Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Trosa kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    SD
    Sverigedemokraterna
    4

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Centrumen i Vagnhärad och Trosa ska vara bilfria
50%
MP
KD
V
C
L
S
M
SD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inrätta ett lärcentrum i Trosa där olika utbildningar kan mötas
50%
KD
V
MP
C
S
L
M
SD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Stoppa den planerade vägen "infart västra Trosa"
50%
V
MP
KD
C
L
S
M
SD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
MP
L
S
V
C
M
SD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
C
L
S
KD
V
MP
M
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
S
M
V
MP
C
L
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
C
L
S
V
MP
M
SD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
S
M
KD
V
MP
C
SD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
V
MP
C
L
S
M
SD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
KD
V
MP
C
S
L
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
L
S
KD
C
M
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
MP
C
L
M
V
S
SD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
C
S
KD
L
M
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
L
M
V
MP
S
SD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
S
KD
C
L
M
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
V
C
L
M
MP
S
SD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
S
KD
C
M
V
L
SD
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
C
L
KD
V
MP
S
M
SD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
L
KD

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

C
MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

KD

Skola och utbildning

M
S
L
C
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

M
S
L
C
MP
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Trosa är viktigast?

Maten i kommunens verksamhet ska vara närodlad så långt som möjligt

M
S
L
C
KD

Installera solceller på alla kommunala byggnader

M
S
L
C
MP
V
KD

Bygg vindkraftverk i Trosa kommunen

V

Bygg en cykelväg mellan Västerljung och Vagnhärad

M
L
C

Ersätta vägbanken till Edanö med en bro

MP
V

Anställ fler i hemtjänsten

S
KD

Fråga 21: Vilka av följande förslag för Trosa är viktigast?

Anställ fler i skolan för ökad vuxennärvaro

M
S
L
C
MP
KD

Alla 85+ ska ha rätt till ett äldreboende

L
MP
KD

Bygg nya trygghetsboenden för äldre i Vagnhärad och Trosa

M
S
V
KD

Bygg en ny idrottshall

M
L
C

Bygg en konstfrusen isbana

S
C

Anlägga en ny konstgräsplan

MP