V
Vänsterpartiet i Tranemo kommun

Vi står för en tro på en hoppfull framtid för kommunen. Vi kommer att kämpa för alla.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  För oss är det viktigt att man investerar i barns och ungas utbildningar. Vi är emot effektiviseringskrav i syfte att på kort sikt spara pengar.

 • Demokrati och jämställdhet

  Vi vill utveckla arbetet med medborgardialog i kommunen, och vi vill att Tranemo kommun vidareutvecklar sitt arbete mot diskriminering.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill förbättra arbetsmiljön och arbetstiderna inom kommunens omsorgssektion. En bättre arbetsmiljö kommer alla till nytta, även de äldre.

 • Sjukvård och hälsa

  Kommunen ska utveckla den kommunala hälso- och sjukvården, det är viktigt att det finns bra vårdkedjor.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill fortsätta sitta i en majoritet i samarbete med andra partier.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är nöjda med den rådande politiska linjen, men det existerar tydliga ideologiska skillnader mellan oss och partier långt ut på högerkanten.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Tranemo kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Kultur och fritid
Vilken av följande förslag i Tranemo kommun är viktigast?
 • Tranemo kommun ska bli koldioxidneutral
 • Garanterad plats inom äldreomsorgen för 85+
 • Extra stöd till barn med särskilda behov