SD
Sverigedemokraterna i Tranemo kommun

Sverigedemokraterna är ett parti som står välfärd och trygghet. Vi tror på en framtid som består av gemenskap och framtidstro. Genom en röst på Sverigedemokraterna utökas chanserna till en en Sverigevänlig politik.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende och annan vård måste bli mänskligare.

 • Skola och utbildning

  Kommunen ska motverka trenden där mindre skolor läggs ned till förmån för större, samtidigt som vi vill bevara och utöka antalet bygdeskolor.

 • Lag och ordning

  Vi kommer aldrig att acceptera en kapitulation av samhället för kriminella organisationer, våldsbejakande extremism eller vandalism.

 • Sjukvård och hälsa

  Samhällets resurser måste koncentreras till de viktigaste områdena - infrastruktur, vård av äldre och yngre samt de mest utsatta i samhället.

 • Invandring och integration

  Vi ser att krav ställs på de invandrare som kommit till Sverige för att de ska uppbära bidrag och välfärd. Med rättigheter följer skyldigheter.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi ser självklart Sverigedemokraterna som en del av den styrande koalitionen efter valet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi ser alla partier som möjliga samarbetspartners, så länge vår politik genomförs.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej.

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Tranemo kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Stöd till personer med funktionsnedsättning
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilken av följande förslag i Tranemo kommun är viktigast?
 • Extra stöd till barn med särskilda behov
 • Mindre barngrupper i Tranemos förskolor
 • Öka anslaget till underhållet av de kommunala vägarna