S
Socialdemokraterna i Tranemo kommun

Vi värnar om samhällsutveckling, trygghet och ansvar

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vård och omsorgsboende på fyra orter. utbyggt trygghetsboende där det efterfrågas.

 • Skola och utbildning

  alla elever ska ha godkända i betygen så att de kommer in på gymn Tidiga insatser för läs och skrivsvårigheter Gymnasieutbudet ska matcha näringsliv

 • Näringsliv och företagande

  Företagshotell Näringslivsbolag Gemensam rekrytering och samverkan mellan kommun/skola och näringsliv klara detaljplaner för industri/tjänsteföretag

 • Bygga och bo

  Attraktiva tomter även sjönära Strategisk planering för bostadsområden med förskola, generationsboende Planerat underhåll av vårt bostadsbestånd

 • Trafik och infrastruktur

  Utökad kollektivtrafik samåkningsmöjlighet utbyggda cykelstråk ytterligare tågstopp Länghem Limmared Grimsås 100% fiberutbyggnad

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

stabil majoritet med Socialdemokraterna i ledningen

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Tranemo kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Tranemo kommun är viktigast?
 • Extra stöd till barn med särskilda behov
 • Garanterad plats inom äldreomsorgen för 85+
 • Mindre barngrupper i Tranemos förskolor