M
Moderaterna i Tranemo kommun

För ett tryggt och hoppfullt samhälle

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Öka resurser till elevhälsan från tidiga åldrar

 • Äldreomsorg och pensioner

  Börja planering för ett nytt vård och omsorgsboende i Länghem.

 • Bygga och bo

  Lätta på strandskyddet för att kunde bygga boende i attraktiva lägen.

 • Ekonomi och skatter

  Öka arbete med Hemmaplanslösningar inom socialtjänsten.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Samverkan först och framst med allianspartier

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD V

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Tranemo kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilken av följande förslag i Tranemo kommun är viktigast?
 • Extra stöd till barn med särskilda behov
 • Öka anslaget till underhållet av de kommunala vägarna
 • Mindre barngrupper i Tranemos förskolor