MP
Miljöpartiet i Tranemo kommun

Du ska rösta på Miljöpartiet i Tranemo för att vi är nyfikna, modiga och för att vi ställer viktiga frågor! Vi arbetar för ett solidariskt samhälle för alla idag och för kommande generationer. Som lokalpolitiker värnar vi det demokratiska arbetet och ett öppet politiskt klimat.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Våra yngsta barn ska vistas i en giftfri och trygg förskola. Stressen i barns vardag ska minska med en sammanhållen skoldag med mer undervisning ute.

 • Miljö och klimat

  Vi behöver nya transportsätt och laddstationer för elbilar, kommunala bilpooler, ökad tågtrafik och fler cykelvägar. Värna den biologiska mångfalden.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill arbeta för att minska ensamheten. Nya former av äldreboenden såsom kooperativ och kollektiv bör prövas. Detta för att möta ökade krav.

 • Jobb och sysselsättning

  Vi vill prova sextimmars arbetsdag i någon av våra verksamheter. Små och medelstora företag ska etablera sig, framförallt inom den gröna näringar.

 • Demokrati och jämställdhet

  Det viktigaste i det kommunala uppdragaet är att värna demokratin och finnas nära medborgarna. Som politiker är man folkvald, det är ett förtroende!

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi vill ha ett styre där vi kan vara med och påverka och lyfta de gröna frågorna. Det kan vi göra i olika konstellationer. Vi tror på öppenhet, dialog och att genom relationer skapa tillit.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja. Miljöpartiet i Tranemo kan inte tänka sig att styra med SD och det beror på att de i sin riksdagspolitik vill begränsa demokratin genom vad exempelvis media får skriva om och publicera.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi förstår att man i regeringssamarbete måste kompromissa i en del frågor som vi i Miljöpartiet tycker är viktiga. Vi ser gärna mer arbete för cirkulär ekonomi, medborgarlön och förkortad arbetstid.

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Tranemo kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilken av följande förslag i Tranemo kommun är viktigast?
 • Tranemo kommun ska bli koldioxidneutral
 • Mer ekologisk mat i kommunens kök
 • Mindre barngrupper i Tranemos förskolor