L
Liberalerna i Tranemo kommun

Liberalerna i Tranemo är ett litet parti men har ändå stora möjligheter att påverka den lokala politiken i kommunen. vi upplever att våra liberala tankar trots att vi är ett litet parti har mycket att säga till om samt att vi upplever att vi blir lyssande på.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

 • Sjukvård och hälsa

 • Bygga och bo

 • Invandring och integration

 • Näringsliv och företagande

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi sitter i majoritet med b.la. Socialdemokraterna. Samarbetet fungerar väl vilket betyder att vi kan sammarbeta även nästa mandatperiod. Vi stänger inga dörrar utan är öppna för olika samarbeten.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi ser på nära håll hur de ensamkommade ungdomarna far illa och vi behöver deras arbetskraft i kommunen. Därför tycker vi att dessa ungdomars resurser ska tas till vara på och att de ska få stanna.

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Tranemo kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Hoppat över frågan
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
Vilken av följande förslag i Tranemo kommun är viktigast?
 • Mindre barngrupper i Tranemos förskolor
 • Garanterad plats inom äldreomsorgen för 85+
 • Extra stöd till barn med särskilda behov