C
Centerpartiet i Tranemo kommun

Centerpartiet är det självklara alternativet för hållbar utveckling och levande landsbygd. Vi måste stoppa klyvningen av Sverige, både socialt, ekonomiskt och geografiskt. Vi tror på varje människas förmåga och vilja att själv vara med och forma sin framtid och förverkliga sina drömmar. I en tid när samhället utmanas av krafter från demokratins utkanter behövs ett starkt politiskt ledarskap. Vi vill vara med och leda Tranemo mot en hållbar, utvecklande och trygg framtid.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Det skall vara lätt av leva miljö och klimatsmart. God miljö och ekonomisk utveckling kan gå hand i hand därför vill vi göra kommunen koldioxidneutral

 • Bygga och bo

  Varierat utbud av bostäder i olika delar av kommunen med attraktiva lägen. Levande centrummiljöer som inbjuder till möten människor emellan.

 • Trafik och infrastruktur

  Utvecklad kollektivtrafik med mer närtrafik och anropsstyrd trafik. Pendeltågstrafik på kust till kustbanan med nya stopp i Länghem och Grimsås.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Väl utbyggd hemtjänst med möjlighet att välja utförare. Varierat utbud av anpassat boende efter individens behov

 • Invandring och integration

  För oss är mångfald en tillgång och en tydlig målsättning med integrationsarbetet är snabbt komma i egen försörjning.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Målet är alliansstyre

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss något samarbete med Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej inget som vi identifierat

Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Tranemo kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Kultur och fritid
 • Äldreomsorg
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
Vilken av följande förslag i Tranemo kommun är viktigast?
 • Extra stöd till barn med särskilda behov
 • Tranemo kommun ska bli koldioxidneutral
 • Öka anslaget till underhållet av de kommunala vägarna