Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Torsby kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    KD
    Kristdemokraterna
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Inför fjärrundervisning som ett alternativ på Torsbys mindre skolor
50%
L
C
M
SD
S
V
KD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Torsby kommun ska införa lärlingsutbildningar på gymnasiet Stjerneskolan
50%
L
V
C
M
SD
S
KD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
C
M
SD
V
S
KD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
V
C
S
SD
M
KD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SD
L
V
C
M
S
KD
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
L
V
C
M
SD
S
KD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
C
M
SD
L
V
S
KD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
C
M
SD
S
V
KD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
L
V
C
S
KD
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
S
L
C
M
KD
SD
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
M
SD
V
S
KD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
L
V
C
M
S
SD
KD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
C
M
SD
S
V
KD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
L
C
M
S
KD
SD
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
C
M
SD
S
V
KD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
L
V
C
M
SD
S
KD
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
13 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
C
SD
L
M
S
V
KD
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

L

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

S
SD
M
C
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

M

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
M
C
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilken av följande förslag i Torsby kommun är viktigast?

Bygg mer i förnyelsebart material, ex trä

S
C
L

Maten i kommunens verksamhet ska vara närodlad så långt det är möjligt

SD
M
C
V
L

Satsa på friskvård som uppmuntrar till motion och bra kost

S
SD
M
C

Bygg solcellsanläggningar på Torsby kommuns fastigheter

M
V

Fler elbilar i kommunens verksamheter

Inget parti har valt den här frågan

Fler som jobbar i Torsby kommuns verksamheter ska ha rätt att jobba heltid

S
SD
V
L