Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Torsås kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    MED
    Medborgerlig Samling
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Nej till flera vindkraftverk i Torsås kommun
50%
V
L
KD
SD
M
C
S
MED
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Avskaffa kravet på att enskilda avlopp ska anslutas till Torsås kommunala VA-nät
50%
L
KD
SD
C
V
M
S
MED
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
M
SD
V
C
S
MED
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
KD
SD
C
S
L
M
MED
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
L
KD
SD
V
S
C
M
MED
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
KD
SD
C
S
L
M
MED
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
V
KD
C
S
L
MED
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
L
KD
M
SD
S
C
MED
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
V
L
KD
C
S
MED
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
L
KD
M
SD
C
S
MED
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
M
SD
C
V
S
MED
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
L
KD
M
SD
C
S
MED
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
M
SD
C
S
V
MED
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
S
L
KD
SD
C
M
MED
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
M
SD
C
S
V
MED
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
M
S
L
KD
SD
C
MED
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KD
SD
V
L
M
S
C
MED
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
C
SD
M
V

Kultur och fritid

L

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

SD
M
L
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

KD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD

Vägar, gator och parker

C

Äldreomsorg

S
C
SD
M
KD
L
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Torsås kommun är viktigast?

Bygg cykelvägar i hela Torsås kommun

S
M
KD
L

Bygg ut barnomsorgen i Bergkvara

S
C
M
V

Det ska finnas minst en skola i varje större samhälle i Torsås

C
SD
M

Höj kvalitén i äldreomsorgen genom fler mötesplatser för äldre

S
C
KD
L
V

Inrätta ett ungdomspolitiskt råd i Torsås

KD
V

Alla 85+ ska ha rätt till ett äldreboende

SD
L