Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Tjörns kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  C
  Centerpartiet
  2
  V
  Vänsterpartiet
  2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
KDLMPMSSDTJÖP
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Kommunen ska återigen börja driva Långekärrs skola i egen regi
50%
SD
S
KD
L
M
V
MP
C
TJÖP
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Ett nytt kulturhus ska byggas i Skärhamn
50%
MP
KD
SD
L
M
S
V
C
TJÖP
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
KD
SD
L
M
S
V
C
TJÖP
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
S
KD
SD
L
M
V
C
TJÖP
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
L
M
MP
S
V
C
TJÖP
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
S
KD
SD
L
M
V
C
TJÖP
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
L
S
V
C
KD
TJÖP
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
SD
L
M
S
V
MP
C
TJÖP
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
S
MP
L
V
C
TJÖP
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
S
KD
SD
L
M
V
C
TJÖP
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
SD
M
MP
L
S
V
C
TJÖP
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
S
KD
SD
L
M
V
C
TJÖP
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
SD
L
M
S
MP
V
C
TJÖP
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
SD
S
KD
L
M
V
C
TJÖP
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
SD
L
M
MP
S
V
C
TJÖP
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
S
KD
SD
L
M
V
C
TJÖP
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
L
M
S
KD
V
C
TJÖP
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
L
SD
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

S

Skola och utbildning

S
M
L
SD
KD
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
L
SD
KD
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilken av följande förslag i Tjörns kommun är viktigast?

Gratis kollektivtrafik efter skoltid för kommunens ungdomar

M
L
SD
MP

Investera i modernare förskolelokaler

L
MP

Skapa praktikplatser för nyanlända

Inget parti har valt den här frågan

Bygg ett ålderdomshem i Myggenäs

S
M
KD

VA-taxan ska sänkas

M

Fler gång/cykelvägar, bland annat utmed väg 169

S
MP

Satsa på fler behöriga lärare i skolan

S
L
SD