Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Timrå kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    TIMP
    Timråpartiet
    4

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDNÄTIMV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Timrå kommun ska skjuta till medel för att renovera Y:et
50%
KD
L
C
M
NÄTIM
S
V
SD
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Kommunen ska upphöra med räddningspaketen till Timrå IK och hockeylaget
50%
KD
L
V
C
NÄTIM
SD
S
M
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
C
M
NÄTIM
SD
V
S
L
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
V
C
S
KD
M
NÄTIM
SD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
M
V
C
NÄTIM
SD
S
L
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
V
C
NÄTIM
SD
M
S
L
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
20 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
C
M
NÄTIM
SD
V
S
L
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
L
V
C
M
NÄTIM
SD
S
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
KD
L
V
C
NÄTIM
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
NÄTIM
KD
C
M
SD
S
L
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
L
C
M
SD
V
NÄTIM
S
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
C
S
KD
M
NÄTIM
SD
L
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
L
C
M
NÄTIM
S
V
SD
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
L
V
NÄTIM
SD
S
KD
C
M
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
C
M
NÄTIM
V
SD
S
L
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
KD
C
M
SD
L
NÄTIM
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KD
L
V
C
M
NÄTIM
SD
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
L
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V

Näringsliv och lokalt företagande

M
C

Skola och utbildning

S
SD
NÄTIM
M
C
V
L
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

C

Stöd till personer med funktionsnedsättning

NÄTIM

Vägar, gator och parker

SD

Äldreomsorg

S
SD
NÄTIM
V
L
KD

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Timrå kommun är viktigast?

Subventionera halkskydd för alla över 65 år

Inget parti har valt den här frågan

Minska barngrupperna i förskola och skola

NÄTIM
C
V
KD

Bygg bullerplank längs med E4:an genom kommunen

Inget parti har valt den här frågan

Billigare kollektivtrafik för alla pensionärer i Timrå

M
L
KD

Obehöriga lärare ska få läsa in examen på betald arbetstid

SD
NÄTIM
V
L
KD

Inrätta fritids- och sportotek där alla kan låna utrustning

Inget parti har valt den här frågan

Bygg ett centralkök i Söråker som lagar mat till skola och äldreomsorg

SD
C
V

Anställ fler inom äldreomsorgen i Timrå

SD
NÄTIM
C
L