Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Tanums kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Gymnasieprogrammen på Campus Futura ska finnas kvar
50%
MP
V
SD
S
L
C
M
KD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Lokalvård ska på nytt drivas i Tanum kommuns egen regi
50%
MP
KD
V
SD
C
S
L
M
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
KD
L
SD
S
V
C
M
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
S
L
SD
C
M
MP
KD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
L
SD
MP
V
C
M
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
L
SD
C
S
M
KD
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
L
SD
M
MP
V
C
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
KD
L
SD
C
S
M
V
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
L
SD
M
MP
V
C
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
S
KD
L
C
M
MP
SD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
M
MP
V
L
S
KD
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
SD
C
S
KD
L
M
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
SD
C
S
M
MP
KD
V
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
SD
KD
V
L
C
S
M
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
L
C
S
M
MP
V
SD
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
S
KD
L
SD
C
M
V
MP
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
KD
L
SD
C
M
V
S
MP
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
S
SD
L

Kultur och fritid

MP

Miljö och hållbar utveckling

C
V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD

Skola och utbildning

M
S
C
SD
L
V
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

KD

Äldreomsorg

M
S
C
L
V
KD
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Tanums kommun är viktigast?

Bygg fler gång- och cykelvägar i Tanums kommun

M
SD

Ge fler kommunanställda möjlighet att jobba heltid

M
S
C
SD
L
KD
MP

Anställ mer personal inom äldrevården

S
SD
KD

Det ska finnas wifi på alla Tanums äldreboenden

C

Skapa odlingslotter i Tanums samhällen

Inget parti har valt den här frågan

Obligatorisk kurs i samhällsorientering för invandrare

Inget parti har valt den här frågan

Mer specialpedagoger för barn med särskilda behov

M
S
L
MP

Andelen svensk mat som serveras i kommunens verksamhet ska öka

C
L
KD