Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Svedala kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  1379
  2
  ÄS
  2
  KD
  Kristdemokraterna
  1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
BAPCLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Inrätta jourklassrum i Svedalas skolor för stökiga elever
50%
V
MP
C
L
SD
S
M
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Skapa möjligheter för etablering av en kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun
50%
V
MP
C
L
S
M
SD
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
C
L
S
SD
V
M
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
C
L
S
M
SD
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
MP
SD
V
C
L
S
M
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
C
L
S
SD
M
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
V
MP
C
L
S
M
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
MP
C
L
M
SD
S
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
V
MP
C
L
S
M
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
S
C
L
M
SD
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
L
M
V
MP
S
SD
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
L
C
S
M
SD
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
M
V
MP
S
SD
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
S
C
L
M
SD
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
C
L
M
SD
V
S
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
C
S
L
M
SD
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
L
SD
C
S
M
MP
KD
BAP
1379
ÄS
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

M
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

SD
L
MP

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

SD
M
S
L
C
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

S

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

SD
M
S
L
C
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Svedalas kommun är viktigast?

Inrätta en företagslots för att främja nyetableringar

SD
C

Bygg fler trygghetsboenden i Svedala kommun

SD
S
L
C
V

Reservera åkermarken i Svedala för produktion av mat

SD
C
MP

Utöka barnomsorgen för arbetslösa från 15 till 30 timmar per vecka

S
MP

Bygg pendlarparkeringar där bussar och tåg stannar

L
V

Bind ihop Svedala kommuns med cykelvägar

L
MP
V