Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Svalövs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    KD
    Kristdemokraterna
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFILMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Anställ kommunala ordningsvakter i Svalöv som komplement till polisen
50%
L
M
SD
V
MP
FI
C
S
KD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
M
S
SD
V
FI
C
KD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
MP
FI
C
L
M
S
SD
KD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
M
C
S
SD
V
MP
FI
L
KD
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
FI
C
SD
L
M
S
KD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
L
SD
V
MP
FI
M
C
S
KD
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
M
C
S
SD
V
FI
KD
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
M
SD
V
MP
FI
C
S
KD
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
FI
S
L
M
C
SD
KD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
M
C
SD
V
MP
FI
S
KD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
C
S
FI
L
M
SD
KD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
M
C
SD
V
MP
FI
S
L
KD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
FI
S
SD
L
M
C
KD
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
M
C
SD
V
FI
L
S
MP
KD
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
FI
S
L
M
C
SD
KD
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
C
SD
V
FI
M
S
L
KD
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

C

Kultur och fritid

MP

Miljö och hållbar utveckling

FI
MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

SD
S
M
L

Skola och utbildning

S
C
M
L
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

FI

Vägar, gator och parker

SD
M
L
MP

Äldreomsorg

SD
S
C
FI
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag i Svalövs kommun är viktigast?

Bygg ett företagshotell i Svalövs kommun

SD
C
M
MP

Öppna ett Föreningarnas hus i Svalöv

S
FI
MP

Minska storleken på grupperna i förskolan

S
L

Ta krafttag för att alla verksamheter ska ha en budget i balans

SD
C
M
L
V

Gör Svalöv till ett centrum för utveckling av socialt entreprenörskap

FI
MP
V

Bygg fler trygghetsboenden för äldre i Svalövs kommun

SD
S
C
M
L
FI
V