Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sundbybergs stad

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Alla hyresgäster hos kommunala bostadsbolaget Förvaltaren ska kunna ombilda sin lägenhet till bostadsrätt
50%
SD
M
KD
MP
C
L
V
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Utveckla Milo-området i Ursvik till en plats med kultur- och fritidsaktiviteter
50%
KD
MP
C
L
SD
V
M
S
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 3: Bygg om Enköpingsvägen till en stadsgata med en ny stadsdel längs den nuvarande vägen
50%
KD
MP
C
L
SD
V
M
S
Bra förslag
61 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
C
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
C
L
V
S
KD
SD
M
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
MP
C
L
V
M
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
52 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
S
L
C
M
KD
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
29 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
C
SD
M
MP
L
V
S
KD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
L
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
MP
C
L
V
S
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
KD
C
L
SD
M
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
L
M
MP
V
S
SD
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
KD
MP
C
L
V
S
SD
M
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
M
KD
MP
L
SD
V
S
C
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
41 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
L
SD
V
S
KD
C
M
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
MP
C
L
SD
M
S
V
Bra förslag
54 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
L
V
S
KD
C
SD
M
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
V
KD
L
M
S
C
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
SD
C
KD

Kultur och fritid

L

Miljö och hållbar utveckling

V
C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
V
SD
L
C
MP
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

V
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
L
KD

Sänkt kommunalskatt

M

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Sundbybergs stad är viktigast?

Bygg Sveriges största multisporthall på Sundbybergs IP

M
V
SD
L
C
MP

Sundbyberg ska bygga en förskola per år fram till år 2025

M
V
SD
L
C
MP
KD

Alla äldre ska erbjudas musik- och kulturupplevelser

SD
KD

Äldre ska i möjligaste mån få vård och omsorg på sitt eget modersmål

S

Bygg ett nytt äldreboende i Ör centrum

S
M
L
KD

Bygg fler gång- och cykelvägar i Sundbyberg

S
V
C
MP

Fråga 21: Vilka av följande förslag för Sundbybergs stad är viktigast?

All verksamhet inom kommunen ska vara HBTQ-certifierad

MP

Alla nyanlända ska få en intensivkurs i Svenska

S
M
V
L
C
KD

Anställ kommunala ordningsvakter som komplement till polisen

M
SD
KD

Rätt till heltid och tillsvidareanställning för stadens anställda

S
V
L
MP

All mat i kommunens verksamheter ska vara lagad på plats

SD

Minska storleken på grupperna i förskolan

M
V
SD
L
MP
KD